Bookmark and Share
Links
 
Kenteq stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het onderhouden en verhogen van het vakmanschap in de metaalbedrijven. Op het snijvlak van beroepsonderwijs en bedrijfsleven vertaalt Kenteq innovaties naar praktische kennis en competenties.


 

 www.kenteq.nl

De koninklijke Metaalunie is een ondernemersorganisatie, met meer dan 11.000 leden, die zich richt op het behartigen van de belangen van ondernemingen in de metaalindustrie in de ruimste zin van het woord. De organisatie telt een groot aantal branchegroepen, die zich met name bezighouden met belangenbehartiging op economisch en technisch gebied.

 
 

 www.metaalunie.nl 

St. Jans Maaseik

 www.sjm.be

Gildeopleidingen

 

 www.gildeopleidingen.nl

De stichting OOM is een opleiding- en ontwikkelingsfonds voor het metaalbewerkingsbedrijf. Het is een zelfstandige organisatie voor werkgevers en werknemers in de bedrijfstak metaalbewerking.

 

 

 www.oom.nl

De website van de Industriegroep Maasbree - Baarlo, een samenwerkingsverband dat voordelen voor al haar leden oplevert.

 

 www.igmb.org