Bookmark and Share
Leerbedrijf

Wil jij ons vak in?
In ons land zal er altijd plaats zijn voor technisch geschoolde vakmensen die via een bedrijfstakgerichte beroepsopleiding kunnen doorstromen naar het bedrijfsleven. De opzet waarbij leerlingen in een combinatie van leren en werken worden klaargestoomd voor hun vak is op zich niet nieuw. Al in de Middeleeuwen traden leerlingen in dienst bij een patroon om een ambacht te leren en in feiten is er door de eeuwen heen niet eens zoveel aan deze formule veranderd. Op de huidige mbo scholen worden leerlingen op een breed gebied geschoold, zowel technisch als theoretisch en in het derde en vierde leerjaar bepaalt een leerling in welke vakrichting hij of zij zich gaat bekwamen. Na het behalen van het schooldiploma begint echter pas het echte werk en door het volgen van een bedrijfstakgerichte beroepsopleiding wordt de kloof tussen wat de leerling aan theoretische kennis heeft opgedaan en hetgeen er op vaktechnisch gebied in de praktijk van hem (of haar) verlangd wordt, overbrugd.

Wij bieden je die kans!
Als erkend leerbedrijf biedt Lenders constructie volop mogelijkheden aan schoolverlaters die zich willen bekwamen in het vak constructiebankwerker / lasser.